Meijers Planten - Posterholt     T +31 (0)475 40 02 21     F +31 (0)475 40 21 18    E info@meijersplanten.nl

Disclaimer

Hoewel Meijers Planten B.V. - Posterholt de website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de website beschikbare informatie te kunnen garanderen, aanvaardt Meijers Planten geen enkele aansprakelijkheid voor juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan.

Alle gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis, ervaring van de gebruiker en de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Wilt u extra zekerheid over het bedrijf, de producten en/of prijzen, neemt u dan contact met ons op.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Meijers Planten biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Meijers Planten is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Meijers Planten is niet verantwoordelijk voor de informatie of enig ander aspect van websites van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Meijers Planten B.V.. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijers Planten.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via de link "Contact" aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website fouten bevat, niet volledig is of verbeterd kan worden, dan horen wij dit graag van u.